O mnie

Urodzony 10 kwietnia 1973 r. w Gdańsku. Debiutował na łamach „Gazety Gdańskiej” w roku 1993. W latach 1993-1997 współtworzył Inicjatywę Poetycką ALMANACH, w ramach której organizowano liczne wieczory autorskie i publikowano niskonakładowe kserotomiki. Później uczestniczył w działaniach Monolitu Poetyckiego PARALIŻ (do czerwca 1999 r.).

W 1996 otrzymał I nagrodę w konkursie „O Laur Czerwonej Róży”; w 1997 zadebiutował tomem wierszy „Nierealit górski”, opublikowanym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Po rezygnacji Adriany Niecko prowadził, wespół z Marzeną Szymańską, audycję „Poezje, które lubisz” na falach Radia Eska Nord (1999-2000). Publikował na łamach „Kuriera Gdyńskiego”; stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Autograf”. Od 2009 roku odpowiada za dział poezji w kwartalniku artystycznym „Bliza”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2009-2011 wiceprezes, a od 2011 prezes gdańskiego oddziału SPP).

Był pomysłodawcą i współredaktorem antologii „Galera Poetów Trójmiasta”, która ukazała się nakładem krakowskiego Wydawnictwa PiT w 1999 r. i była próbą podsumowania twórczości liryków wywodzących się z Inicjatywy Poetyckiej ALMANACH i Grupy Poetyckiej WRZESIEŃ oraz kilku niezależnych poetów. Antologia ta objęła głównie gdańskie pokolenie lat 70. Współtworzy życie literackie Trójmiasta organizując liczne wieczory (Przystań Poetycka „Strych”, Scena Literacka), konkursy, koncerty i slamy.

Utwory W. Borosa były drukowane w licznych periodykach literackich, m.in. w: „Akancie”, „Arteriach”, „Autografie”, „Cegle”,
„Die Aussenseite Des Elementes”, „FA-arcie”, „Frazie”, „Frondzie”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Megalopolis”, „Opcjach”, „Portrecie”, „Toposie”, „Tytule”, „Undergruncie”, „Wyrazach”. Pojawiały się również na antenie radiowej (PR II, Radio Gdańsk) i TV oraz
w kilkudziesięciu antologiach i publikacjach pokonkursowych. Były także tłumaczone na język niemiecki, czeski, angielski i białoruski.

Stypendysta Samorządu Województwa Pomorskiego (2003, 2007, 2010, 2011), Prezydenta M. Gdańska (2008) oraz Baltic Centre for Writers and Translators w Visby (Szwecja, 2012).

Opublikował także (w ramach antologii pod red. L. Janiona „Zanim wypełni się wiek”, Warszawa 2000) arkusz trzydziestu wierszy wybranych „Skurcz ku światłu” oraz tomiki „Jasne i Pełne” (2003) i „Złe zamiary” (2008) oraz audiobook „Pusta noc” („Bliza” nr 4/2012), w opracowaniu muzycznym Marcina „Emitera” Dymitera.